Úplne Nová Technológia
bio dekontaminácie

Zariadenie IQ CAPITAL testované inštitútom Institut Pasteur de Lille eliminuje 99,91 % ľudského koronavírusu HCoV-229E v laboratórnych podmienkach za 7 minút 30 sekúnd*. Ľudský koronavírus HCoV-229E, ktorým bolo zariadenie testované, patrí do rovnakej rodiny koronavírusov ako SARS-CoV-19, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. *0,54 m3 utesnený priestor bez výmeny vzduchu.

Originálne produkty možno zakúpiť iba prostredníctvom našich oficiálnych partnerov, ktorí sú uvedení v zozname na tejto webovej stránke.

First Slide
PROTI VÍRUSOM | PROTI BAKTÉRIÁM
Nomad Slider 2
100% BEZPEČNÝ | CERTIFIKOVANÝ
Nomad Slider restaurant
NETOXICKÝ| NEŠKODNÝ
Nomad Slider 6
ERGONOMICKÝ DIZAJN | TICHÁ PREVÁDZKA

NOMAD MINUS VIRUS ® * je produkt s antivírusovými a antibakteriálnymi vlastnosťami, testovaný v laboratóriách Institut Pasteur de Lille. Netoxický a úplne bezpečný výrobok, ktorý rešpektuje životné prostredie a potravinový reťazec.
NOMAD MINUS VIRUS ® * s ergonomickým dizajnom funguje samostatne a potichu, je účinný v interiéri na maximálnej ploche 15m2, čo predstavuje dostatočnú ochranu plochy, ako je obývačka, spálňa, kuchyňa atď.

PRINCÍP FUNGOVANIA

Technológia zariadenia NOMAD používa patentovaný princíp studeného plazmového výboja na duálnej dielektrickej bariére.
Dôsledkom interakcie plazmového výboja so vzduchom je tvorba reaktívnych iónových klastrov, ktoré sú schopné efektívne rozkladať uhlíkové reťazce molekúl biologických kontaminantov, čo spôsobuje ich deaktiváciu.
Dôsledkom tohto antivírusového a antibakteriálneho účinku je vytvorenie ochrannej bubliny,
kde dochádza k výraznému zníženiu koncentrácie vírusových častíc vo vzduchu a
tým aj zníženiu pravdepodobnosti prenosu infekcií šírených aerosólmi.
Schopnosť technológie rozkladať pachové molekuly sťažuje komárom identifikovať Vašu prítomnosť
v dosahu zariadenia Nomad tým znižuje riziko prenosu závažných ochorení šírených týmto hmyzom.

ELIMINUJE 99,91% VŠETKÝCH KORONAVÍROV VO VZDUCHU PROTI VÍRUSOM – PROTI BAKTÉRIÁM – PROTI KOMÁROM

Play Video

ELIMINUJE 99,91% KORONAVÍRUSOV VO VZDUCHU | PROTI VÍRUSOM | PROTI BAKTÉRIÁM | PROTI KOMÁROM

PROTI BAKTÉRIÁM

NOMAD MINUS VIRUS® je produkt s antivírusovými a antibakteriálnymi vlastnosťami. Netoxický a úplne bezpečný výrobok, ktorý rešpektuje životné prostredie a potravinový reťazec.
NOMAD MINUS VIRUS®, s ergonomickým dizajnom funguje samostatne a potichu, je účinný v interiéri na maximálnej ploche 15m2, čo predstavuje dostatočnú ochranu plochy, ako je obývačka, spálňa, kuchyňa atď.

Testy v laboratóriách Institut Pasteur de Lille preukázali
že zariadenie IQ CAPITAL eliminuje 99,91 % ľudského koronavírusu HCoV-229E za 7,5 minúty v laboratórnych podmienkach*. Ľudský koronavírus HCoV-229E je iný koronavírus ako SARS-CoV2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, ale patrí do rovnakej skupiny. *V uzavretom priestore s veľkosťou 0,54 m3 bez výmeny vzduchu.

POUŽITIE A ČISTENIE

Zariadenie sa na zachovanie optimálnej ochrany musí umiestniť na stôl alebo do výšky človeka. Jednotka by mala byť umiestnená na mieste bez prúdenia vzduchu alebo v strede miestnosti. Zariadenie sa nabíja prostredníctvom USB portu. Plne nabité je o 3 hodiny a vydrží nabité 21 hodín.
Prostredníctvom USB kábla môže byť nepretržite pripojené k akejkoľvek záložnej nabíjačke (napr. počítač, nabíjačka a pod.).
Jemne stlačte vrchný posúvač 4 – 5-krát a očistite aktívnu hlavicu od prachu a zvyškov hmyzu. Nepoužívajte žiadne nástroje na demontáž ani čistenie. Spotrebič čistite raz za mesiac.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA POUŽITIE
- Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
– Nenechávajte ho v daždi.
– Neponárajte ho do vody.
Čistite ho suchou handričkou.
– Nevkladajte cudzie predmety do ventilačných otvorov.
Tento produkt nesmú používať deti.